15 april 2014

Leden eens met coalitieakkoord 2014-2018

Afgelopen dinsdagavond hebben de leden van PvdA Velsen zich positief uitgesproken over het uiteindelijke coalitieakkoord. Dit gebeurde in het Mosterdzaadje te Santpoort-Noord, op een speciaal ingelaste ledenvergadering.

In de weken na de gemeenteraadsverkiezingen hebben verscheidene partijen in de gemeente Velsen onderhandeld over een nieuwe coalitie en het beleidsakkoord wat daarbij hoort. Ook PvdA Velsen is hierbij betrokken geweest. Deze onderhandelingen zijn nu afgerond en er is nu een definitief akkoord tussen D’66V, VVD, LGV, PvdA, CDA voor een coalitievorming.

In het akkoord zijn ook de posities en portefeuilles voor de verschillende wethouders vastgelegd. Voor PvdA Velsen zal Ronald Vennik wederom de rol van wethouder vervullen. Hij zal de volgende portefeuilles de komende vier jaar gaan behandelen: Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, informatiemanagement , facilitaire zaken, vastgoed en grondzaken.

Daarnaast zal gemeenteraadslid Karel Ockeloen terugkeren in de gemeenteraad als fractievoorzitter voor onze partij. Samen met raadsleden Poen en Karateke zal hij zich de komende jaren gaan inzetten voor een goede samenwerking met het college en met de andere fracties.