Door op 20 december 2016

Kerstboodschap fractie PvdA Velsen

Beste mensen,

We hebben een jaar achter ons liggen waarin heel veel gebeurde op politiek gebied. Een jaar waarin we verrast werden door ontwikkelingen in de wereld die velen verontrust hebben.
Dat heeft veel impact op ons gehad, het heeft veel met ons gedaan en dat doet het nog steeds.

Ook in Nederland gebeurden zaken waar de kranten vol van stonden en die uitingen lieten zien, in woord en beeld, ook via social media, waar vaak weinig respect voor de menselijke waarden uit bleken.

Wat zou het niet mooi zijn dat, zeker nu met de kerstdagen en 2017 in zicht, er een tegengeluid zich liet horen, een geluid waarin weerklinkt dat men zich zonder schroom inzet voor respect en aandacht voor elkaar, een geluid waarin men opstaat tegen discriminatie in welke vorm dan ook, een geluid dat men open staat voor andermans mening . Wel vrijheid van meningsuiting maar daarbij niet over grenzen van fatsoen gaand.

Laten we het daar nu eens echt over hebben. Laat het thuis, op straat, op school, op het werk eens een onderwerp zijn. Wat is een goede samenleving? Wat is een veilige samenleving? Met de nadruk op “ samen”.

Er staat ons een jaar te wachten waarin opnieuw veel staat te gebeuren op politiek gebied. De landelijke campagnes staan te beginnen, iedereen zal zijn speerpunten laten zien en zijn visie op de toekomst. Een samenleving waar we samen verantwoordelijk zijn voor ieders vrijheden en waar we mensen beschermen tegen willekeur en discriminatie.

Wij, als PvdA, staan daar al heel lang voor. Daarbij hoort een goede woning, goed en eerlijk werk, goede scholing, voldoende inkomen en goede zorg. En daar werken wij aan: ook in Velsen!

Ik wens u namens de PvdA Velsen een goed, betrokken en gezond 2017!