Interview uit Nieuwsblad IJmuiden: “Aandacht voor solidariteit en bestaanszekerheid”

16 februari 2018

PvdA-lijsttrekker Marianne Steijn wil Techport voor de zorg

Aandacht voor solidariteit en bestaanszekerheid

‘Het was inderdaad een verrassing’, zegt Marianne Steijn over haar verkiezing tot lijstrekker door de leden van de PvdA. ‘Waarschijnlijk viel de keuze op mij omdat ik al langer lid ben en al de nodige ervaring heb opgedaan. En ik ben vrouw, dat scheelt ook.’ Van de tien Velsense lijsttrekkers is Marianne Steijn het enige nieuwe gezicht. Hoewel: van 2000 tot 2011 was zij al raadslid voor de PvdA. Toen met de achternaam van haar man Hans van der Brenk, die in 2004 overleed. ,,Samen hebben we drie zonen. Alleen de jongste van 19 woont nog thuis.”

Energie

Een zware nieroperatie maakte dat Marianne in 2011 moest stoppen. ,,Nu ben ik weer helemaal fit en heb ik de tijd en energie voor dit nieuwe avontuur.” Wat ook uitmaakt is dat PvdA-raadslid Karel Ockeloen, met wie Marianne in 2016 hertrouwde, zich niet meer verkiesbaar heeft gesteld. ,,Dat geeft mij de ruimte om vol voor de raad te gaan.”

Verbinding

De lijstrekker, die opgroeide in Velsen-Noord en docent omgangskunde is aan het Nova College, is in de jaren 90 actief geworden voor de PvdA door de komst van jongerencentrum De Koe schuin tegenover haar huis in Velserbroek. ,,Daar was veel onrust over bij de bewoners en ik merkte hoe negatief zij waren over de politiek. Terwijl de raadsleden zo hun best deden. Ik wilde de verbinder zijn en ging wijkbijeenkomsten organiseren waar zij elkaar ontmoetten.”

Solidariteit

Haar speerpunten voor de verkiezingen sluiten hier op aan. ,,Ik wil een herwaardering van de solidariteit in de samenleving, waar onze partij van oudsher voor staat. Meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijk zijn goed, maar onze bestaanszekerheid wordt met onzekerheden op de woning- en arbeidsmarkt en in de zorg wel erg op de proef gesteld. Daar kan niet iedereen even goed mee omgaan.”

Zorgeconomie

Daarnaast wil Steijn aandacht voor de zorgeconomie. ,,Niet alleen bij de techniek, ook in de zorg dreigt een groot tekort aan arbeidskrachten. Ik pleit voor een regionale tegenhanger van Techport, waarin instellingen en opleidingen samen optrekken. Bijvoorbeeld om meer stageplekken te creëren. En het zou mooi zijn als er dan meer jongens voor de zorg en meer meisjes voor de techniek kiezen.”

Tekst: Gertjan Huijbens