Impressie Werkconferentie Het Rode Nest “Ledendemocratie van onderop” 29/09/18

30 september 2018

In de mooie omgeving van het Commeniuscollege hield Het Rode Nest een Werkconferentie over het ledenpanel als instrument om de ledendemocratie een nieuwe impuls te geven. (B)roodnodig gezien de teruglopende belangstelling om lid te worden van onze partij en mensen te vinden die zich willen inzetten. Het ledenpanel draagt eraan bij dat het lid zijn ook actief kan worden beleefd. Wanneer een afdeling een actuele lokale kwestie wil voorleggen aan de leden heeft Het Rode Nest de faciliteiten (app) om dit mogelijk te maken. Hiervoor is een draaiboek ontwikkeld. Na het besluit om een ledenpanel in te zetten is het belangrijk om de vraag goed te formuleren. Om dit makkelijk te maken is een richtlijn beschikbaar.

Dat dit nog niet meevalt bleek ’s-middags toen in drie subgroepen concept-vragenlijsten werden besproken aan de hand van de thema’s Schiphol, airbnb Amsterdam en woningtoewijzing aan statushouders. Over dat laatste had de afdeling Landsmeer een concept-vragenlijst opgesteld. Gaande de discussie bleken daarin twee onderwerpen door elkaar te lopen. Naast de beoogde vraag over toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders speelde een voorgenomen besluit van de regiogemeenten om het criterium zoekduur in de lokale Huisvestingsverordening los te laten en te vervangen door urgentiecriteria. Ook een discussie waard. Daarom is het belangrijk om concept vragenlijsten vooraf met anderen door te nemen en/of met een testpanel te werken. Ook is het motiverend om leden die reageren een mail te sturen en aan te geven wat er met hun antwoorden is gedaan. Kortom een dag die kennis opleverde waarmee we als afdeling Velsen verder komen.

Co Beijer