25 november 2016

Hypermodern innovatie- en opleidingscentrum gepland in Velsen-Noord

Techport is nu al een netwerk van bedrijven en opleidingen in de IJmond waar kennis wordt uitgewisseld. Tata Steel, NOVA, Techport en gemeente Velsen , samen met Provincie NH en IJmondgemeenten, werken nu plannen uit om die partijen ook dagelijks bij elkaar te brengen in een nieuw te bouwen hypermodern innovatiecentrum. Dit zogenaamde Techport centre is geweldig nieuws voor kennisontwikkeling, innovatiekracht en werkgelegenheid in de regio.

Het Techport centre is geënt op bestaande initiatieven, zoals RDM campus in Rotterdam en Brainport Eindhoven. Dit centrum met de Tata Steel Academy als basis wordt een combinatie van onderwijs en start ups, waar bedrijven ook terecht kunnen met innovatievragen: Kan dit sneller? Goedkoper? Betrouwbaarder? Met de nieuwste robotica, 3dprinting, engineering en computing worden er oplossingen bedacht. Jongeren/studenten en ook volwassen werknemers en herintreders worden er opgeleid in die nieuwste technieken.

Dat er zo’n fysiek innovatiecentrum komt is goed nieuws voor iedereen in de IJmond: Voor bedrijven, werknemers, mensen zonder werk, scholieren en scholen: werk voor de toekomst.

Innovatie gaat nu ontzettend snel. Voor bedrijven alleen is het niet bij te houden. Het is juist belangrijk nieuwe technieken te ontwikkelen en toe te passen in samenwerking met overheden om competitief te blijven. Een innovatiecentrum met een combinatie van start ups, grote bedrijven en onderwijs maakt toepassing van de nieuwste technieken mogelijk. Voor jongeren en onderwijsinstellingen maakt Techport Centre onderwijs in de nieuwste technieken mogelijk.

Dit plan is goed voor bedrijven én werknemers én scholen, voor links en voor rechts.

PvdA Velsen ziet technisch onderwijs als een speerpunt en helpt dit plan waar het kan.