Huurdersbijeenkomst over betaalbare duurzaamheid

29 november 2017

Donderdag 23 november was een afvaardiging van de PvdA als toehoorder aanwezig bij een bijeenkomst van de gezamenlijke huurdersorganisaties samen met corporaties, gemeente en Woonbond. Het thema was: betaalbare duurzaamheid. Een actueel en belangrijk thema want in een tijd waarin van inwoners wordt gevraagd om zo energie bewust mogelijk met hun huishouden om te gaan, zien veel huurders hun woonlasten stijgen door huurverhogingen. Is dit nog in verhouding met wat er van hen gevraagd wordt en welke rollen hebben corporaties en gemeente om woningen zodanig duurzaam te bouwen dat bewoners naast comfortabel ook betaalbaar kunnen wonen?

Alle aanwezigen onderstreepten het nut van duurzaamheid. Huurders hebben vaak goede ideeën om hun huis te verduurzamen maar aarzelen om deze uit te voeren, want hoe verhoudt zich dat tot de plannen van corporaties. Corporaties willen graag verduurzamen maar voeren dit pas uit bij grote renovaties en nieuwbouw. Huurders willen hier graag meer inspraak in en, blijkt uit een ervaring met WKO (warmte koude opslag), niet alle innovatieve verduurzamingen werken goed.

Verduurzamen is duur en de vraag is wie daarvan de kosten gaat dragen. De corporaties geven aan dat zij genoodzaakt zijn om deze kosten door te berekenen aan de huurders. Huurders beleven dit vaak als een onevenredige huurverhoging. Vanuit de zaal kwam de suggestie om helder in kaart te brengen wat de verduurzaming de huurder scheelt aan energiekosten en deze kunnen dan gecompenseerd worden in een huurverhoging. De totale woonlasten blijven dan gelijk.

De PvdA-Velsen vindt dit een goed uitgangspunt. Een manier om dit te realiseren is het maken van prestatie afspraken waarin de betaalbare duurzaamheid wat ons betreft een belangrijke plaats inneemt.