11 februari 2014

Hans Spekman bezoekt Velsen

Afgelopen vrijdag 7 februari kwam Hans Spekman, de voorzitter van de PvdA, de plaatselijke afdeling een hart onder de riem steken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Om half 10 werd er verzameld in de Dwarsligger, waar een twintigtal leden aanwezig was. Na een korte kennismaking volgde een interessante gedachtenwisseling waarbij geen onderwerp onaangeroerd bleef. Van standpunten over de Jeugdzorg en Jeugd-GGZ, werkgelegenheid, het armoedebeleid van de PvdA, de tegenprestatie bij een bijstandsuitkering, de WMO tot de aanschaf van de JSF. Kritische vragen en goede uitleg. Spekman gaf helder aan waar de PvdA het verschil heeft kunnen maken in de coalitie. Als motto gaf Spekman mee om uit te gaan van onze eigen kracht en zelfbewust de campagne te voeren.

Vervolgens bezocht Hans Spekman met een kleiner gezelschap Zeestroom, een dagopvang voor mensen met dementie. Het is een nieuw concept, waarbij mensen langer thuis kunnen blijven wonen en veel aandacht besteed wordt aan de mantelzorg. Met aandacht hebben de aanwezigen, waaronder ook lijsttrekker en wethouder Ronald Vennik, geluisterd naar de uitleg van Nicoline Vrouwe, coördinator van Zorgbalans. Vrouwe gaf aan dat vrijwilligers fantastisch werk verrichten, maar dat er wel behoefte is aan meer vrijwilligers.  Vennik: ‘Een goed initiatief in Velsen en belangrijk voor de PvdA vanwege de alle veranderingen in de zorg en het grotere beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan.’