4 september 2017

Gezicht PvdA Velsen verandert

Persbericht – 4 september 2017

Binnen de afdeling van PvdA Velsen zijn veranderingen op komst. Drie personen nemen in 2018 afscheid. Verder krijgt de afdeling een nieuwe voorzitter.

Met de raadsverkiezingen in zicht hebben fractievoorzitter Marianne Poen, wethouder Ronald Vennik en raadslid Karel Ockeloen te kennen gegeven in 2018 niet aan een nieuwe periode te zullen beginnen. We zullen hun inbreng zeer gaan missen, maar respecteren hun persoonlijke afweging. We verwachten goede opvolgers voor hen te kunnen vinden, onder wie onze afdelingsvoorzitter Martijn Mewe.

Naast andere kandidaten heeft hij zich beschikbaar gesteld voor de nieuwe gemeenteraad. Hij zal daarom tijdens de ALV op 20 september a.s. aftreden als voorzitter. Bernard Wittenberg wordt voorgedragen om hem hierin op te volgen. Op dit moment is een commissie bezig met gesprekken met de kandidaat-raadsleden. We verwachten in oktober de lijst en dus ook de lijsttrekker aan de leden ter vaststelling te presenteren.

Bestuur PvdA Velsen