Fusiegemeente IJmond of houden we een gemeentelijke lat relatie ?

29 april 2019

In IJmond wordt traditioneel goed samengewerkt op grote dossiers. Na het afhaken van Castricum en Uitgeest bleven Velsen, Beverwijk en Heemskerk nauw verbonden. Vooral het bedrijfsleven propageerde de idee van een fusiegemeente IJmond. 

In eerste aanleg werd dit politiek omarmd. De IJmondcommissie werd ingesteld en we gingen samen op weg. Naar nu blijkt is de weg moeilijker begaanbaar dan gedacht. De vraag kwam op: waarom willen we dit eigenlijk? Wat zijn de voordelen én natuurlijk zijn er ook nadelen. 

Deze vraag hebben wij aan de orde gesteld in onze algemene ledenvergadering van maart. De standpunten waren er verdeeld. De raadsvergadering van 25 april moest het antwoord geven. 

In onze bijdrage aan het debat hebben wij gesteld dat eerst objectief vast moet staan wat de voordelen van een fusie zijn – andersom gezegd – wat de nadelen zijn van het zelfstandig blijven van onze drie gemeenten. Voor bedrijven, maar ook voor onze inwoners. Zij voelen zich tot nu toe nauwelijks betrokken bij een mogelijk fusietraject. 

Tijdens onze raadsvergadering werd door de raad van Beverwijk besloten om het woord fusie te schrappen en dit te vervangen door het meer neutrale  begrip “samenwerking” (wat natuurlijk niets nieuws is). Heemskerk had al eerder aangegeven geen fusie meer te willen nastreven.

Na een hectische avond met lange schorsingen en een goed debat werd met steun van de PvdA door de raad een besluit genomen: we gaan met de IJmondgemeenten gezamenlijke doelen voor de IJmondsamenwerking opstellen. Die doelen gaan we daarna samen met onze inwoners en met belanghebbende partijen uitwerken. Wanneer dat klaar is gaan we nog in deze raadsperiode (die loopt tot 2022) komen tot een verdere uitwerking van de IJmondsamenwerking en van de vormen waarbinnen die het beste mogelijk is.

 

 

Ben Hendriks, fractievoorzitter