De PvdA is bereid 200.000 EU bij te dragen aan het project SHIP!

Door Ahmet Karateke op 22 april 2016

Het Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP), dat naar verwachting in april komend jaar wordt geopend, biedt volop mogelijkheden voor versterking van het imago van de hele regio. Daar kunnen bezoekers straks, tijdens de bouw van de Grote Zeesluis, informatie over de bouw zelf en over (werken in) de havens aan het Noordzeekanaal. In het SHIP komt ook het Technolab, waar leerlingen van de basisschool wetenschap- en techniekonderwijs krijgen.

PvdA vind dat:

“Wij de SHIP maximaal moeten benutten voor toerisme, aandacht voor innovatie, technische scholing en promotie van maritieme beroepen.”

“Wij dan ook onze schouders eronder zetten, en zullen dat doen door het budget van 200.000 eu voor het project beschikbaar te stellen.”

En steunt het college in haar opvatting dat dit een kans is voor Velsen om met een relatief kleine bijdrage (Budget: uit de reserve Visie op Velsen) een fantastisch informatiecentrum te kunnen plaatsen, dat de trots uitstraalt die past bij ons gemeente, gemeente Velsen!

Trots op SHIP

We zijn als PvdA van mening dat we trots moeten zijn en dit zeker moeten uitdragen, want de bouw van de grootste zeesluis van de wereld staat in ons gemeente. En een aantrekkelijk informatiecentrum draagt bij aan het versterken van de imago!

De 3,2 miljoen lijkt duur, maar hierin zitten ook de exploitatiekosten voor de duur van 5 jaar in verwerkt. En gezien het karakter valt de investering mee en naast de gemeente Velsen dragen  omliggende gemeenten ook bij, zoals de Provincie Noord-Holland en enkele andere maatschappelijke partners. De provincie wordt eigenaar en verantwoordelijk voor exploitatie.

Doelstellingen SHIP

Het Ship kent meerdere doelstellingen. Het is een belangrijke informatiebron over de nut en noodzaak en de technische aspecten van de bouw van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden maar het centrum is ook bedoeld om jongeren te informeren en enthousiasmeren over de carrièremogelijkheden in de Amsterdamse havenregio. een plek om het verhaal van de haven te vertellen, en een plek voor het versterken van ontwikkelingen op het gebied van economie, innovatie en werkgelegenheid. in het Ship komt alles samen.

In het SHIP valt alles samen, verschillende samenwerkende partners kunnen hun verhaal kwijt onder één dak:

• Projectbureau Noordzeekanaalgebied;

• Havenbedrijf Amsterdam (Port of Amsterdam);

• Rijkswaterstaat West-Nederland Noord;

• Provincie Noord-Holland;

• Gemeente Velsen

(andere gemeenten in het NZKG zijn supporter/leveren een financiële bijdrage)

Het is daarbij belangrijk om de communicatie doelen van alle partners samen te smeden tot

één samenhangend, en daar zal SHIP voor zorgen door het verbinden samenbrengen van alle partijen.

De belangrijkste vragen bij fracties waren:

Een van de belangrijkste vragen waren ‘wat er met het gebouw gebeurt na de 5 jaar?’ ‘blijft er een informatiecentrum bestaan na 5 jaar?’ ‘is het een tijdelijk gebouw en hoe staat het met de exploitatie”?

Vooralsnog geen helder beeld, het gebouw wordt iniedergeval tijdelijk neergezet en in principe houdt het dus op te bestaan na 5 jaar. Het is een hoge uitzondering van Rijkswaterstaat dat ze meewerken aan een informatiepunt, omdat ze dit normaliter niet meer doen!

 

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke