Door op 7 oktober 2015

De P en de A in PvdA – Hans Spekman te gast bij de PvdA

De PvdA staat voor haar idealen

De P en de A in PvdA

Op 30 september is Hans Spekman te gast bij de PvdA. Hij rookt nog snel een sigaretje voor hij klokslag 20.00 uur het Zee- en Havenmuseum binnenstapt, waar Gert-Jan Huijbens hem verwelkomt. Er zijn zo’n 40 leden op af gekomen, uit de IJmond en Haarlem. Deze regionale opkomst is een illustratie bij het verhaal van Martijn Mewe, voorzitter van de PvdA Velsen, die samenwerking als rode draad ziet voor de Velsense afdeling, zowel regionaal als met andere partijen. Voordat Spekman het worodt krijgt, spreekt Ronald Vennik, wethouder in Velsen, zich uit voor zijn ideaal, de ‘all inclusive’ samenleving, waarin voor iedereen plaats is.

De leden laten zich oppeppen door het verhaal van Spekman, die het kabinetsbeleid verdedigt, maar niet blind is voor de peilingen die voorspellen dat de PvdA nu zetels zou verliezen als er verkiezingen waren. Afname van het ledenaantal, bijvoorbeeld, gebeurt niet alleen bij de PvdA maar bij alle partijen. Jacquelien Dorenbos merkt op dat die de landelijke politiek grote impact heeft op de lokale verkiezingsuitslagen. Toch kun je lokaal nog steeds een verschil maken. De oplossing van Spekman is om te blijven staan voor je idealen. ‘Van Waarde’ is de leidraad voor alle politici. Consistent zijn, het ombudswerk, en allianties met anderen, zoals energiecoöperaties, en duidelijk zijn.

Bernard Wittenberg oppert vanuit de zaal dat we het belastingstelsel socialer moeten maken door de kleine groep topvermogens eerlijker te belasten, daarvoor is nu de kans. Spekman denkt dat daar geen meerderheid in de Tweede Kamer voor te vinden is, er zijn andere zaken binnengehaald, zoals de salarissen in de publieke sector die omlaag gebracht zijn, en het jeugdminimumloon.

Marlies Havik merkt op dat PVV-stemmers, als je het racisme eraf pelt, zich toch ook zorgen maken over het tekort aan woningen en werk. Spekman vindt dat er voor reële zorgen oplossingen gezocht moeten worden. Vluchtelingen moeten geholpen worden. Woningen zijn nodig voor iedereen. De afbouw van de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld zal hier aan bijdragen.

Mark Bouma, directeur van ‘IJmond Werkt’ illustreert de A van arbeid. Hij legt de strategie en de resultaten van zijn bedrijf uit. Lokale ondernemers zijn best bereid om personeel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.

Huijbens sluit hierop aan: er zijn vandaag de dag veel groepen met een moeilijker positie op de arbeidsmarkt, niet alleen de van oudsher kwetsbare groepen, maar ook hoogopgeleide zzp’ers en andere flexwerkers. De werkloosheid is hoog. Er blijven collectieve arrangementen nodig. We zijn doorgeschoten in flexwerk, vindt Alman Metten, Nederland staat in de top van goed draaiende economieën, we hebben het hoogste exportoverschot, maar andere landen hebben er last van. Spekman noemt een bedrijf als voorbeeld, een zaadveredelingsbedrijf, dat goed draait, winst maakt, en toch oog heeft voor de belangen van de werknemers en ze allemaal in loondienst heeft. Spekman vindt het terugdringen van flexibilisering op de arbeidsmarkt gewenst.

Maar bij alle problemen die we als lokale leden en politici kunnen tegenkomen geldt ‘ga op je eigen rechtvaardigheidsgevoel af’. Spekman wil niet wonen in een land waar de één vooruit gaat en niet om kijkt naar iemand die achter blijft.

De avond wordt afgesloten door Jacqueline Dorenbos, wethouder in Beverwijk, met de oproep om aandacht te schenken aan de kiezers, de ‘A’ in PvdA staat tenslotte ook voor Aandacht.