25 juni 2015

Bezoek aan Noordzeekanaalgebied op 19 juni j.l.

Bezoek aan NZKG 180

Raadsleden, wethouders en statenleden van Nrd Holland waren afgelopen vrijdag op bezoek in het NZKG en te gast bij onder meer de Passenger Terminal Amsterdam. Ze kregen daar uitleg over de wijze van ontvangst van de meer dan 300.000 passagiers die via de cruiseschepen de hoofdstad bezoeken. Vandaar stapten ze op een boot voor een tocht door de havens van het NZKG, een lunch in het kerkje van Ruigoord en vervolgens met de bus naar Het Groene Schip in de Houtrakpolder (met Wim Westerman als gids) en uiteindelijk verder naar IJmuiden per bus. Rondgereden door het havengebied met Peter vd Meerakker en naar het Haven Operatie Centrum waar ze een rondleiding kregen van André Mulder. Een heel leerzame dag waar raadsleden (waaronder Marianne Poen), wethouders en statenleden van Nrd Holland bij aanwezig waren.