Door Ahmet Karateke op 26 november 2015

Behoud Groene buffer Velsen-Noord #Bestemmingsplan

Behoud Groene buffer Velsen Noord –  Bestemmingsplan Velsen- Noord

Aanleiding

Directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen komt voort uit:

  • de wens om het aantal bestemmingsplannen waaruit het plangebied is opgebouwd te reduceren tot één bestemmingsplan, het gebied omvat de woonkernen van Velsen-Noord, Sportpark Rooswijk en een klein deel van het bedrijventerrein Grote Hout;
  • het feit dat diverse vigerende bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor deze op grond van de wet geactualiseerd moeten worden;
  • de wens om de bestaande voorschriften en plankaarten te uniformeren en globaliseren zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor het hele plangebied.

Plangebied

Het plangebied omvat de woonkernen van Velsen-Noord, Sportpark Rooswijk en een klein deel van het bedrijventerrein Grote Hout. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor dit plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Het plangebied wordt gekenmerkt door een ligging te midden van veel infrastructuur. Rondom de woonwijken ligt een groene zoom die fungeert als buffer tussen de naastgelegen wegen en bedrijventerreinen. Zie onderstaande globale functiekaart, waarop in hoofdlijnen de functionele structuur van Velsen-Noord is weergegeven

Nota van Zienswijzen

Een deel van inspraak is gehonoreerd, daarnaast zal het tankstation aan de Wenckebachstraat 146 te Velsen Noord stoppen met LPG.

In de loop van 2015 zal de LPG-tank verwijderd moeten worden en zal het bedrijf een verzoek doen tot het intrekken van de omgevingsvergunning milieu voor de verkoop van LPG. Het bestemmingsplan zal hierop aangepast worden.

 

Vigerend bestemmingsplan

Behoud Groene Buffer –

Afbeelding 1.4.1: vigerende bestemmingsplannen

Het nieuwe bestemmingsplan vervangt (delen van) onderstaande vigerende plannen:

BestemmingsplanVastgesteld door gemeenteraad/B&WGoedgekeurd door ProvincieRaad van State/ Kroon
0.0 uitbreidingsplan in hoofdzaak noord13-3-196325-8-19646-10-1967
0.1 partiële herziening uitbreidingsplan in hoofdzaak noord (vervallen per 1-7-2013)2-9-196414-9-19656-10-1967
0.3 P.E.N. centrale26-8-198224-5-1983
0.7 Business Park IJmond25-10-199925-1-2000
1.4 Velsen-Noord27-11-199714-4-1998
1.5 Bedrijventerrein Velsen-Noord28-11-200211-3-2003
1.6 Westelijke Randweg5-9-200215-4-2003, 26-10-2004 en 19-9-200619-11-2003, 19-10-2005 en 24-10-2007
2.00 Industrieterrein Tata Steel22-11-2012
3.00 Bedrijventerreinen Velsen-Noord13-11-20087-7-2009

 

 

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke