Door Ahmet Karateke op 20 augustus 2015

Antwoorden op vragen over payrollcontracten bij de gemeente Velsen

Naar aanleiding van de gestelde vragen over payrollcontracten bij de gemeente Velsen (https://velsen.pvda.nl/2015/06/09/vragen-over-payrollcontracten-bij-de-gemeente-velsen/) de antwoorden van het Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Vraag 1 Behoort onze gemeente bij de 85% van het aantal Nederlandse gemeenten dat gebruikt maakt van de payrollconstructie? Voor meer info zie artikel ‘groei payrolling bij Gemeente ongewenst’ (http://nos.nl/artikel/2040059-groei-payrolling-bij-gemeenten-ongewenst.html)
Antwoord: Ja.

Vraag 2 Zo ja, om hoeveel mensen gaat dit precies?
Antwoord: Op dit moment 24.

Vraag 3 Hoeveel mensen die op basis van een payrollingcontract voor de gemeente werken verrichten naar oordeel van het college structureel werk?
Antwoord: Dat is op dit moment niet in alle gevallen bekend. Daar waar het inzet op structureel werk is, gaat het om flexibele inzet tijdens piekmomenten zoals bij het zwembad en het Klantcontactcentrum. Bij de inzet van tijdelijk personeel bij de afdeling Werk, inkomen en zorg (WIZ) in het kader van de decentralisaties zou het gedeeltelijk om structureel werk kunnen gaan. Hier is echter nog niet geheel duidelijk hoe groot de omvang van de formatie moet zijn gezien de nieuwe taken voor de gemeente. Het komende jaar wordt dit onderzocht en gemonitord op basis waarvan vastgesteld kan worden of het structureel of tijdelijk werk betreft.   

Vraag 4 Is het college van plan deze mensen binnen afzienbare tijd in vaste dienst te nemen?
Antwoord: De flexibele inzet is en blijft noodzakelijk om piekmomenten op te vangen. Het in vaste dienst nemen van deze groep medewerkers leidt tot structureel hogere kosten en het verlies van de benodigde flexibiliteit in de bedrijfsvoering. Het gaat bijvoorbeeld bij het zwembad voornamelijk om studenten die in het weekend en de vakanties werkzaam zijn.

Vraag 5 Is het college van plan om de payrollconstructie af te bouwen, zo ja binnen welke termijn en zo nee, waarom niet?
Antwoord: Daar is op dit moment geen aanleiding toe. De payrollconstructie is een onderdeel van de inzet van tijdelijk noodzakelijk personeel. Het uitgangspunt van het college is dat tijdelijk werk met tijdelijk personeel wordt opgelost en structureel werk door vaste medewerkers.

Vraag 6 Deelt het college de opvatting van de PvdA-fractie dat de nieuwe taken op het gebied van de decentralisaties structurele taken zijn en dus verricht moeten worden vanuit vaste dienstverbanden bij de betreffende werkgever?
Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 3.
Vraag 7 Worden er met bedrijven en deelnemingen waarin de gemeente participeert of een aandeel heeft, afspraken gemaakt over het afbouwen van payrollconstructies?
Antwoord: Nee, het college ziet hier geen verantwoordelijkheid voor de gemeente. 

Vraag 8 Neemt de gemeente in het aanbestedingsbeleid op dat bedrijven die meedingen naar opdrachten van onze gemeente geen gebruik mogen maken van payrollconstructies?
Antwoord: Nee, het college ziet hier geen verantwoordelijkheid voor de gemeente.

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke