Door op 6 februari 2017

Anoniem solliciteren

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een hardnekkig probleem. Leeftijd, geslacht en etnische achtergrond hebben een negatieve invloed op de kans of je wel of niet voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd. Een oplossing hiervoor is het anonimiseren van naam, leeftijd en geslacht waardoor sollicitanten vooral op hun kwaliteiten beoordeeld kunnen worden en niet op hun achtergrond. Een proef in 2016 met anoniem solliciteren in Den Haag heeft onlangs laten zien dat er drie keer zoveel sollicitanten met een migrantenachtergrond werden uitgenodigd voor een gesprek in vergelijking met een niet-anonieme sollicitatieprocedure. Dit heeft als gevolg gehad dat vanaf 2017 men bij de gemeente Den Haag alleen nog anoniem kan solliciteren.

Zoals bekend streeft de PvdA naar een verbonden samenleving, een inclusieve samenleving. Dit geldt ook voor de arbeidsmarkt: discriminatie, of het nu gaat op leeftijd, man of vrouw of waar je wieg of die van je ouders heeft gestaan, willen wij bestrijden. Alle overheden kunnen hier hun eigen verantwoordelijkheid nemen, net als de gemeente Den Haag heeft gedaan.

Wij vinden het een goede zaak wanneer er voor iedereen een eerlijke kans is op een baan. We hebben de mond vol over de weerstand tegen discriminatie, maar als het erop aankomt is er blijkbaar, soms zelfs onbewust, toch een voorkeur en een weerstand tegen bepaalde groepen in de samenleving. Of dat nou leeftijd of afkomst is. Anoniem solliciteren objectiveert de eerste keuzeronde voor kandidaten. Deze kandidaten krijgen in het vervolgtraject een eerlijke kans om hun geschiktheid voor een functie te verdedigen.

PvdA Velsen heeft daarom op 02 februari in de raadsvergadering een motie ingediend om:

-Anoniem solliciteren in te voeren als onderdeel van het werving- en selectiebeleid ten aanzien van vacatures binnen de gemeentelijke organisatie

-Anoniem solliciteren als aanbeveling op te nemen in de aanbestedingsvoorwaarden / subsidievoorwaarden van onze gemeente.

Om het artikel uit de IJmuider Courant te lezen klikt u op het artikel hierboven.