Door Ahmet Karateke op 18 juni 2015

Amendement – Advies een Aanbevelingen RKC

Amendement 09 van 2015 – Advies en Aanbevelingen RKC

Aan de voorzitter van de Raad,

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 4o Reglement van Orde een amendementen, met als onderwerp overnemen advies rekenkamercommissie.

Het amendemet luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen besluit het voorgestelde besluit als volgt aan te vullen:

10. de aanbevelingen uit het advies van de rekenkamercommissie Velsen dd. 11 juni 2015 over te nemen, het college  hierbij opdracht te geven de genoemde aanbevelingen uit te voeren en de gemeenteraad elk half jaar te informeren over de voortgang.

 

Toelichting:

Het advies jaarstukken 2014 dd. 11 juni 2015 van de rekenkamercommissie Velsen is als toelichting bij dit amendement gevoegd.

 

Datum: 18 juni 2015

Tilly Mastenbroek, Bram Diepstraten, Sander Scholts, Peter Stam, Henk Wijkhuisen, Robert van Koten, Ahmet Karateke, Leen de Winter, Beryl Dreijer, Iskandar Sitompul, Leo Kwant.

 

Digitaal: Amendement 09 van 2015- Advies en aanbevelingen RKC

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke