Alweer een jaar voorbij!

24 december 2017
Een jaar waarin Trump de wereld aardig bezig hield, waarin de regeringspartijen moeizaam tot een regeringsverklaring konden komen en waarin de Velsense gemeenteraad juist heel goed samengewerkt heeft met allerlei inwoners en bedrijven in de samenleving.
 
U heeft kunnen meespreken over vele zaken: via het burgerforum, het burgerpanel, enz. Ook de komende periode krijgt u de mogelijkheid uw stem te laten horen en wel met de verkiezingen! De PvdA heeft voor Velsen en zijn inwoners en bedrijven een mooi programma gemaakt.
We gaan door met de zorg voor ouderen, we ondersteunen de cultuur, de jeugd, de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan door met de zorg voor het milieu, de woningmarkt, de arbeidsmarkt. Daar hebben wij uw steun voor nodig!
 
Er staat een nieuw team voor u klaar dat met veel energie uitvoering wil geven aan onze plannen. Het komende jaar wordt dus spannend en uitdagend! Wij wensen alle inwoners van Velsen een even spannend en uitdagend jaar toe, veel gezondheid en geluk!