Door op 10 maart 2014

8 maart Internationale Vrouwendag

Dit jaar hebben we dat gevierd onder het motto Hoge Hakken in de Politiek.

In de afdeling Velsen van de PvdA is al tientallen jaren een groep Rooie Vrouwen actief.

In Haarlem in de Janskerk kwamen Noord-Hollandse PvdA-vrouwen bijeen. Een gevarieerd gezelschap vrouwen waarvan velen op prachtige hoge hakken, zette de toon. Uit Kudelstaart, Zandvoort, Amsterdam en Den Helder waren (heel) jonge vrouwen en seniora’s bijeen om elkaar te steunen in de strijd.

Steeds opnieuw ter discussie blijkt toch dat quota werken. Agnes Jongerius gaf daar een goed voorbeeld van: zichzelf. Na haar loopbaan in de vakbond is zij nu kandidaat Europarlementariër.

Het vooraf vaststellen van beoogde percentages mannen en vrouwen zou niet nodig moeten zijn. Ze zijn dat helaas nog steeds wel. Veel sterke vrouwen toonden hun onbetwiste kracht. Toch hebben zij ook – eenzaam aan de top – hun momenten van vertwijfeling. Op die momenten waarop we denken:’ waar doen we het eigenlijk allemaal voor’, is de steun en soms hulp van medestanders vaak van doorslaggevend belang. Ieder kon wat naar voren brengen en kon op volle aandacht rekenen. Zo gaat dat op zo’n feestelijke dag. We zijn niet voor niets PvdA-vrouwen. Het maakt niet uit of je 2e Kamerlid bent of bijstandsmoeder, kandidaat wethouder of hoogleraar. Onder het adagium: vooraan in de strijd solidariteit! Zie je vele vrouwen groeien. Jonge vrouwen zetten door en groeien door. Diverse seniora’s zien het als hun taak jonge vrouwen dat zetje te (blijven) geven om net wel door dat glazen plafond heen te stoten.

Jonge vrouwen en mannen vinden inmiddels veel afspraken en ontwikkelingen op het gebied van de combinatie van wonen, werken, zorg, gezin en inkomen gewoon. De oude garde heeft daar vaak hard en soms in eenzaamheid voor moeten knokken. Vandaag werd de oude garde beloond. De uitstraling van doorzetten, doorleren en succes werkt bij jonge vrouwen nu ook door in de financiële beloning van hun werk. Voor die erkenning hebben velen het gedaan. Deze vrouwen hoeven niet meer gevraagd te worden. Zij zetten hun koers uit en streven hun doelen openlijk na. Stimulering door de omgeving blijft uiteraard van belang om kansen te grijpen.

Een groot zorgpunt blijft het huiselijk geweld. Daarvan zijn ook in Nederland, dus ook in Velsen en in elk van de kernen van Velsen en in alle lagen van de bevolking de percentages vrouwelijke slachtoffers schrikbarend hoog. Meer dan de helft van alle vrouwen is daar in haar leven slachtoffer van. Dat is slecht voor alle betrokkenen. Dat laat ook diepe sporen na bij de kinderen die daarvan getuigen zijn. Het maakt dan niet uit of het om lichamelijk of geestelijk geweld gaat. Duidelijk is dat erover praten de eerste stap is. Optreden is de tweede stap om aan dat geweld een einde te maken. De vrouwen zelf maar ook de gehele samenleving dus ook de politiek, moeten zich hiervan bewust zijn en in het geweer komen tegen zulk gewelddadig gedrag.

Na een levendig paneldebat onder leiding van Joyce Langenacker, beoogd PvdA-wethouder in Haarlem, die op het laatste moment bereid bleek het debat te leiden volgde een interactief muzikaal intermezzo van 2 muzikale heren.

Na afloop een hapje, een drankje, een praatje en een hernieuwde of nieuwe kennismaking en voldaan en energiek naar huis.

Paulien van Bodegraven

Updates:

Update 1: PvdA Haarlem over internationale vrouwendag (met quote van Paulien).
Update 2: PvdA-gewest Noord-Holland over internationale vrouwendag (ook met quote van Paulien)