Algemene leden bijeenkomst – afscheid Aris Blok als afdelingsvoorzitter -.