18 juni 2015

12.000.000 voor renovatie Lange Nieuwstraat.

Langnieuwstraat in aanleg bron onh.nlDe PvdA-fractie is erg verheugd dat de daadwerkelijke aanpak van de Lange Nieuwstraat na de zomer gestart gaat worden. Daar zitten voor de PvdA belangrijke verbeteringen in. Zo heeft een fraaie openbare ruimte, een positief effect op de leefbaarheid. En als fietspartij vinden we het scheiden van de fietspaden een van de meest aansprekende verbeteringen. Tot slot: ook in de Lange Nieuwstraat zien we opnieuw de enorme (financiële) voordelen van het meeliften op het HOV. De provincie betaalt voor 50% mee aan deze grootschalige verbetering. Dan hebben we het concreet over een bedrag van ruim 5 miljoen euro. Het wordt steeds leuker èn mooier in IJmuiden!

http://www.jutter.nl/12-miljoen-voor-renovatie-lange-nieuwstraat/

afb: Lange Nieuwstraat in aanleg bron onh.nl