20 april 2015

1 mei viering Castricum

PvdA Castricum viert 1 mei met rozen en aardbeien

Jan Hamming spreekt over Politiek van Waarde

De PvdA Castricum viert 1 mei, de dag van de Arbeid, met het uitdelen van rode rozen aan alle 65+ PvdA leden in de gemeente.

In de middag is er om 16.00 u. in Geesterhage, Geesterduinweg 3 in Castricum, een symposium over de sociaal-democratie. Jan Hamming, opsteller van het rapport Politiek van Waarde en burgemeester van Heusden, zal dan spreken over de nieuwe PvdA Politiek. In het rapport wordt gepleit voor een omslag naar sociale economie, een omslag van ik naar ons, versterking van de gemeenschapszin, meer betrokkenheid van burgers via een participatiesamenleving, garandeer bestaanszekerheid, Partij van de Arbeid is de Partij van goed werk. Fractievoorzitter Dave van Ooijen zal optreden als co-referent. Ook zal de documentaire van Andere Tijden over Joop den Uyl te zien zijn.

Tijdens dit symposium worden beschuiten met aardbeien en slagroom geserveerd onder het motto: een rode roos in de vuist en een rode aardbei in de mond.