Standpunt PvdA Velsen Fast Flying Ferry

Op woensdag 11 maart verschijnt in Nieuwsblad IJmuiden een stelling over het opheffen van de Fast Flying Ferry (FFF)-verbinding tussen IJmuiden en Amsterdam. “Eeuwig zonde”, laat een meeschrijver van website dichtbij.nl weten. Deze vaste gebruiker van de Fast Flying Ferry vindt het onbegrijpelijk dat de snelle veerdienst tussen IJmuiden en Amsterdam-centrum eind vorig jaar is opgeheven. Veel inwoners van Velsen en Amsterdam denken er net zo over.

De afgelopen jaren liep het reizigersaantal terug en dat was voor de provincie Noord-Holland aanleiding om de verbinding als onrendabel te bestempelen. Door dat besluit kwam de subsidie voor de verbinding te vervallen en werd de bootdienst te duur om in de vaart te houden. Op 31 december 2013 was het de laatste dag dat de ferry dienst deed. Ondernemer Willem Willemsen uit Badhoevedorp gaf hoop met de mededeling dat hij begin 2014 de ferry weer in de vaart wilde nemen. Maar ook dat plan is tot op heden niet van de grond gekomen. Is het een gepasseerd station of gaat de politiek met volle kracht aan het werk om die unieke verbinding weer op te starten?

Vandaar de stelling:
Onze partij gaat er alles aan doen om die razendsnelle waterverbinding met Amsterdam zo snel mogelijk weer vlot te trekken.

Onze reactie op de stelling luidt:

EENS

Niet alleen GAAT de PvdA alles doen om de waterverbinding terug te krijgen, maar onze partij werkt er ook NU al aan. Dankzij de korte lijnen van een landelijke partij, heeft de fractie van de PvdA in de Provinciale Staten afgedwongen dat onderzocht wordt hoe een betaalbare waterverbinding terug kan komen. Daar waar andere partijen daar de stekker uit de FFF hebben getrokken, heeft de PvdA de strijd voortgezet.

Vorig jaar heeft ons fractielid Ben Hendriks al vragen gesteld aan het college van B&W in Velsen over het opheffen van de FFF. Het college heeft onze fractie toen te kennen gegeven de situatie omtrent het behoud van een goede openbaar vervoer-verbinding in de gaten te houden. Daarnaast zijn de Provinciale Staten van Noord-Holland september 2013 een onderzoek gestart naar “de haalbaarheid van een breed gedragen duurzame vorm van personenvervoer over water in het Noordzeekanaalgebied”. Ook bij de inbreng van de PvdA in de commissie van M&W werd duidelijk dat er kansen zijn voor een voortzetting van de FFF, zowel op juridisch vlak als op sociaal en economisch vlak. Het PvdA gewest van Noord-Holland ook kansen voor alternatieven. Daarnaast heeft onze fractie in het gewest succesvol gestreden voor het behoud van financiering voor een mogelijke terugkeer van de FFF. Concluderend ziet PvdA Velsen daarom meer dan genoeg reden om zich blijvend in te zetten voor een duurzame terugkeer van een waterverbinding tussen Velsen en Amsterdam.