Doneren

Donaties voor de verkiezingscampagne zijn zeer welkom!
U kunt uw gift overmaken op: NL52RABO0139167056 ten name van PvdA afdeling Velsen. Meer informatie is bij de penningmeester te verkrijgen.