Ben Hendriks

Ben Hendriks2Mijn naam is Ben Hendriks. Ik woon mijn hele leven in de gemeente Velsen. Ik ben getrouwd en heb twee dochters van 13 en 17 jaar. Ik woon alweer 25 jaar in Velserbroek. Ik werkte tot voor kort bij de Provincie Noord-Holland en sinds 1 januari bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Mijn werk bestaat uit het houden van toezicht en het organiseren daarvan, bij grote industriële bedrijven, zodat er voldoende veilig en milieuhygiënisch verantwoord door deze bedrijven wordt gewerkt.

Ik ben al geruime tijd actief voor de gemeenteraad. Eerst een vijftal jaar als steunfractielid en de afgelopen vijf jaar als raadslid. Ik heb dus een ruime ervaring. Ik heb mij aangesloten bij de PvdA, omdat deze partij staat voor het opkomen van de zwakkere medemens en voor solidariteit. Bij deze partij voel ik mij thuis, ook omdat er gewerkt en gedacht wordt vanuit een algemeen belang.

Ik geloof in de kracht van de inwoners van onze gemeente. Bewoners zijn in de meeste gevallen heel goed in staat om voor zichzelf op te komen. Ze regelen zelf heel goed hoe ze in de samenleving staan. Toch zijn er zaken waarvoor een gemeentebestuur aan zet moet zijn. Algemene zaken die voor iedereen moeten gelden. Ook moet de gemeente zorgen dat die mensen die niet goed in staat zijn om voor zich zelf te zorgen, mee kunnen in onze samenleving. Daarvoor wil ik in de gemeenteraad een actieve rol vervullen. Geen betutteling, geen populisme, maar besturen voor het algemene belang. Maar niet enkel ervaring is mijn drijfveer, ook mijn nieuwsgierigheid. Ik leer iedere dag en bij ieder onderwerp weer nieuwe dingen. Deze nieuwsgierigheid en mijn ervaring wil ik graag nog een periode van 4 jaar inzetten voor de PvdA in mijn gemeente Velsen.

Lees meer over hem als raadslid.