Ans Bosch

Ans BoschIn deze tijd vind ik drie dingen belangrijk: een duurzame samenleving, de zorg voor elkaar en met zijn allen hard werken om uit de crisis te komen. We moeten de potenties van mensen die langs de kant staan, juist nu beter benutten. Ook geloof ik dat een betere ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld gemengdere woonwijken (waarin mensen die meer en minder zorg nodig hebben bij elkaar wonen en elkaar kunnen helpen) en een goeie inzet van digitale hulpmiddelen en apps de zorg voor elkaar kunnen verbeteren. Niet alleen moeten de overheden duurzaamheid nastreven, ook als consument bedenk ik me steeds hoe ik zo duurzaam mogelijk kan leven, door biologisch verantwoord inkopen te doen, energie te besparen en zo vaak mogelijk de fiets te nemen. Mijn duurzaamheidsdroom is: iedereen een energieneutraal huis.

Ik ben opgegroeid in Santpoort-Zuid, ging studeren en wonen in Haarlem en Amsterdam en woon sinds 2001 weer in Velsen. Ik ben Neerlandicus. Ik werk bij de provincie Noord-Holland, eerst als medewerker diversiteitsbeleid, nu als subsidiemedewerker. Tijdens mijn stadsdichterschap in 2011 en 2012 ben ik betrokken geraakt bij het wel en wee van Velsen. Ik vond dat een leuke tijd en heb veel mensen uit de politieke en culturele Velsense gemeenschap ontmoet. Ter ontspanning wandel ik graag, en schrijf ik gedichten en verhalen. Ik ben 50 jaar, getrouwd en heb een dochter en een pleegzoon.

Sinds kort ben ik weer lid van de PvdA. De PvdA streeft de dingen na die ik belangrijk vind. Er zijn altijd dingen voor verbetering vatbaar. Alleen kritiek hebben op de leegstand in de winkelstraten, de vervuiling door fijnstof of de onbebouwde plekken in IJmuiden vind ik te makkelijk. Ik stel me verkiesbaar omdat ik mee wil werken aan een duurzaam, bereikbaar, economisch bloeiend Velsen waar we uiteraard goed voor elkaar zorgen.