19 november 2013 | Zee en Havenmuseum, Havenkade 55, 1973 AK IJmuiden

Speciale leden vergadering

U bent van harte uitgenodigd voor onze ledenvergadering
Dinsdag 19 november 2013
Start 19.30 uur
Plaats: Zee en havenmuseum
Voormalig ‘ De Visserijschool’ Havenkade 55, 1973 AK IJmuiden
Agenda
19.30-19.35 Welkom en mededelingen;
19.35-19.55 vaststellen jaarrekening 2012; decharge 2012;
begroting 2014 en verkiezing kascontrolecie;
19.55-20.45 Vaststellen verkiezingsprogramma;
20.45-21.00 pauze;
21.00-22.00 Vaststellen kandidatenlijst.