Dialoogtafel Leven (Zorg & Welzijn)

17 januari 2018, van 20:30 tot 22:00, Welzijnsplein Velsen - Plein 1945 nr. 10, IJmuiden | Welzijnsplein Velsen - Plein 1945 nr. 10, IJmuiden

Als PvdA Velsen willen wij een duidelijk en realistisch verkiezingsprogramma voor de periode 2018 – 2022 neerzetten. Dat kunnen en willen wij niet alleen doen. Daarom hebben wij dialoogtafels georganiseerd, waarvoor we mensen van bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben uitgenodigd om mee te denken over onze uitgangspunten.

Nu hebben wij een conceptverkiezingsprogramma opgesteld met de thema’s Wonen, werken, leven, milieu & duurzaamheid en ijmondiale samenwerking. Ook hebben we 7 speerpunten opgenomen.

Om verder in invulling te geven aan onze agenda de komende raadsperiode gaan we graag over deze speerpunten verder de dialoog met onze bewoners aan. Hoe kunnen wij hier de komende 4 jaar concreet aanvulling aan geven? We zouden het erg prettig vinden als u met ons wilt meedenken over het thema Leven (Zorg en Welzijn). Opgeven kan via: sannemontijn@gmail.com.