20 september, om 22:00 | Café Bunch, Lange Nieuwstraat 449 IJmuiden

ALV – samenwerking IJmond-afdelingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 willen de IJmond-afdelingen van de PvdA de koppen bij elkaar steken. Het doel is om op 1 mei 2018 één IJmond-bestuur te vormen, vanaf 1-1-2019 willen we als één afdeling doorgaan. Om dit te realiseren hebben de besturen en fracties van de drie afdelingen een plan van aanpak geformuleerd. Dit plan zullen we tijdens de ALV van 20 september ter bespreking aan de leden voorleggen.

Daarnaast willen we één of meerdere landelijke kandidaat-voorzitters uitnodigen om zich aan onze leden te presenteren. Dit is uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid van de betreffende personen. En of er zich nog meer kandidaten melden dan het duo Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk. Later volgt meer informatie hierover.