Marianne Poen

Fractievoorzitter
Arbeidsmarktbeleid, Jeugdbeleid, Mondiale bewustwording, Onderwijs, Marianne Poen, Volksgezondheid, WMO

J.T. Cremerlaan 107
2071SM Santpoort-Noord

Lees meer over haar als raadslid.

 

Bijdrage PvdA Velsen aan de Perspectiefnota 2017

door Marianne Poen op 7 juli 2017

Meneer de voorzitter, Voor ons ligt de Perspectiefnota, een nota die ons de plannen van het college voor het komende jaar voorspiegelt. De strategische agenda is daarbij leidend geweest. Upgrade rauwe loper Hier zien we een verfraaiing en verbetering van de wegen. Nu in 2017 al de eerste fase van het masterplan en hopelijk in

lees verder »

Anoniem solliciteren

door Marianne Poen op 6 februari 2017

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een hardnekkig probleem. Leeftijd, geslacht en etnische achtergrond hebben een negatieve invloed op de kans of je wel of niet voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd. Een oplossing hiervoor is het anonimiseren van naam, leeftijd en geslacht waardoor sollicitanten vooral op hun kwaliteiten beoordeeld kunnen worden en niet op hun achtergrond.

lees verder »

Kerstboodschap fractie PvdA Velsen

door Marianne Poen op 20 december 2016

Beste mensen, We hebben een jaar achter ons liggen waarin heel veel gebeurde op politiek gebied. Een jaar waarin we verrast werden door ontwikkelingen in de wereld die velen verontrust hebben. Dat heeft veel impact op ons gehad, het heeft veel met ons gedaan en dat doet het nog steeds. Ook in Nederland gebeurden zaken

lees verder »

Algemene beschouwingen 2016

door Marianne Poen op 12 juli 2016

Meneer de Voorzitter, Voor ons ligt de Perspectiefnota 2016. Er staan voorstellen in met de manier waarop Velsen invulling wil geven aan haar ambities. En, daar wij niet geïsoleerd staan in de regio, wordt uiteraard ingezet op samenwerking. Zeker ook op het gebied van de bestuurlijke samenwerking waarin we de komende jaren zowel vanuit het

lees verder »

MOTIE “vreemd aan de orde van de dag”

door Marianne Poen op 22 december 2015

Ingediend door Marianne Poen – PvdA Velsen. (zie ook agenda punt 21 Motie 48 van 2015) Verstrekken Blijverslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor het langer zelfstandig kunnen wonen van senioren Aan de voorzitter van de Raad Geachte voorzitter, Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 6, Reglement van

lees verder »