Karel Ockeloen

Algemene & bestuurlijke zaken, Economische Zaken, Brandweer & rampenbestrijding, Openbare orde & veiligheid, Facilitaire Zaken, MRA, Regionale samenwerking

lid werkgeverscommissie

lid Regiegroep IJmond
coördinatie perscontacten

Lees meer over hem als raadslid.

Mijn politieke moment van 2014

door Karel Ockeloen op 5 januari 2015

Mijn politieke moment van 2014 2014 was partij-politiek gezien een moeizaam jaar: de PvdA heeft bij de verkiezingen een behoorlijke klap moeten incasseren. Mooi was natuurlijk weer wel dat er bij de coalitievorming dusdanig veel vertrouwen in en waardering voor de PvdA was, dat we toch weer mee konden werken aan het dagelijks bestuur van

Nadere kennismaking met Karel Ockeloen

door Karel Ockeloen op 31 januari 2014

Ik wil de komende vier jaar weer graag met u – open en eerlijk – in gesprek over hoe we in onze gemeente het algemeen belang en uw persoonlijke wensen zo goed mogelijk bij elkaar kunnen brengen. Kortom over hoe we SAMEN INVESTEREN IN VELSEN. “Niet denken maar doen: Stem Ockeloen” Lees hier meer over

lees verder »

“Goed dat de provincie stopt met die boot!”

door Karel Ockeloen op 20 maart 2013

Tijdens een van mijn overtochtjes met de pont stond ik, trots en weemoedig tegelijk, te kijken naar de boot van de Fast Flying Ferry die net kwam aan stuiven. Trots vanwege de mooie techniek en ook omdat we als Velsen dit bijzondere fenomeen toch maar wel in onze gemeente hebben! Weemoedig omdat ik net gehoord had dat

lees verder »

PvdA IJmondiaal

door Karel Ockeloen op 1 maart 2013

“Goed om te merken dat wij iets hebben vastgepakt en niet hebben losgelaten” (Ronald Vennik). “Een goede bijeenkomst; je merkt dat er veel mensen zijn die met positieve energie snel aan de slag willen” (Erwin de Vlugt). Twee citaten van deelnemers aan de PvdA-bijeenkomst voor bestuurders, wethouders en fractieleden uit de gehele IJmond op zaterdag

lees verder »

Algemene beschouwingen bij de Begroting 2013 – 2016

door Karel Ockeloen op 8 november 2012

De PvdA-fractie heeft beoordeeld of in deze begroting een goede basis wordt gelegd voor het beleid van de komende jaren, zowel beleidsmatig als financieel. We hebben daarbij ook bekeken of het college in voldoende mate rekening heeft gehouden met de richtlijnen die we hebben meegegeven bij de bespreking van de Perspectiefnota 2012.   Die beoordeling

lees verder »