Karel Ockeloen

Algemene & bestuurlijke zaken, Economische Zaken, Brandweer & rampenbestrijding, Openbare orde & veiligheid, Facilitaire Zaken, MRA, Regionale samenwerking

lid werkgeverscommissie

lid Regiegroep IJmond
coördinatie perscontacten

Lees meer over hem als raadslid.

Beantwoording Raadsvragen PvdA Velsen over ‘Politiebureau uit straatbeeld’

door Karel Ockeloen op 14 september 2017

Afgelopen zomer heeft ons raadslid Karel Ockeloen raadsvragen gesteld over het politiebureau in IJmuiden. Hieronder staan de vragen en de antwoorden van het college. Onderwerp: Politiebureau uit straatbeeld Toelichting bij de vragen: In de IJmuider Courant van 31 juli 2017 staat het artikel ‘Politiebureau uit straatbeeld’ (zie de bijlage bij deze vragen). In dat artikel

lees verder »

Standpunt PvdA-fractie over aanpassing Verkeersstructuur in het centrum van IJmuiden

door Karel Ockeloen op 7 juni 2017

Inleiding De discussie over de aanpak van de verkeersstructuur in IJmuiden heeft inmiddels z’n koperen jubileum beleefd. Al in 2003/2004 heeft de Raad uitgesproken dat de verkeersdruk op de Lange Nieuwstraat aangepakt moet worden. Daar zijn diverse oplossingen voor aangedragen, die net zo vaak geheel of gedeeltelijk werden afgevoerd. Op 1 juni 2017 deed de

lees verder »

PvdA Velsen wil opschieten met de IJmond-samenwerking

door Karel Ockeloen op 17 mei 2017

De PvdA heeft op 11 mei van harte ingestemd met het raadsbesluit om de samenwerking tussen Velsen, Beverwijk en Heemskerk te intensiveren, door een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de voor- en nadelen van het samenvoegen van de drie IJmond-gemeenten. Dit raadsvoorstel is net zo voorgelegd aan de raden van Beverwijk en Heemskerk. In

lees verder »

Snapt u het nog?

door Karel Ockeloen op 12 augustus 2015

Donderdag verliet ik aan het eind van de middag met een licht gevoel van spijt de gezellige drukte van de Harddraverij tijdens de Santpoortse Feestweek. In verband met een al langer gepland weekendje weg kon ik de afsluiting van dit evenement niet meemaken. Vond ik jammer! Ik werd echter wat onrustig toen ik op mijn

lees verder »

Algemene beschouwing PvdA bij de Perspectiefnota 2015.

door Karel Ockeloen op 25 juni 2015

MdV, Met genoegen constateren wij dat het college De Visie Op Velsen 2025 beschouwt als uitgangspunt voor toekomstige beleidsontwikkelingen in het algemeen en de vijf impulsprojecten daarbij ziet als bijzonder speerpunten of katalysatoren van beleid. Ook zijn wij tevreden over de keuze van ‘samenwerking’ of ‘co-creatie’ als werkvorm daarbij. Niet alleen wordt daardoor een goed

lees verder »