Ben Hendriks

Fractielid
Groen- & landschapsbeleid, Openbaar vervoer Openbare werken, Ruimtelijke ordening, verkeer & vervoer

steunfractielid

Rietkamp 4
1991BN Velserbroek

Nadere kennismaking met Ben Hendriks

door Ben Hendriks op 29 januari 2014

“Ik geloof in de kracht van de inwoners van onze gemeente. Bewoners zijn in de meeste gevallen heel goed in staat om voor zichzelf op te komen. Toch zijn er zaken waarvoor een gemeentebestuur aan zet moet zijn. Algemene zaken die voor iedereen moeten gelden. Ook moet de gemeente zorgen dat die mensen die niet

lees verder »

Raadsvragen opheffen Hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam (Fast Flying Ferry of FFF)

door Ben Hendriks op 27 februari 2013

Vandaag heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland besloten de FFF niet opnieuw aan te besteden, waardoor deze openbaar vervoer voorziening m.i.v. 1-1-2014 ophoud te bestaan. Hiermee stopt een goede west-oost verbinding tussen Velsen en Amsterdam. Bewoners van de gemeente Velsen zijn hierdoor aangewezen op andere vormen van (openbaar) vervoer. Op dit moment is

lees verder »

Pakeerbeleid Roos en Beeklaan Santpoort-Noord

door Ben Hendriks op 24 december 2011

De PvdA Velsen is gedurende het hele jaar op verschillende manieren zichtbaar. Niet alleen in de politieke arena, de raadszaal, maar ook daar buiten. De PvdA Velsen is gedurende het hele jaar op verschillende manieren zichtbaar. Niet alleen in de politieke arena, de raadszaal, maar ook daar buiten. Regelmatig publiceren we op onze website onze

lees verder »

Motie “Naar een wijkeigen groenbeheer”

door Ben Hendriks op 14 november 2011

Op 7 november 2011 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2012 vastgesteld. Bij de besprekingen daarover kunnen gemeenteraadsleden door het indienen van een motie het college van B&W vragen om een bepaalde zaak op te pakken of te onderzoeken. Een van de ingediende moties heeft betrekking op het vergroten van de betrokkenheid van inwoners en

lees verder »

Overlast overnachtende chauffeurs verleden tijd

door Ben Hendriks op 30 mei 2011

Lange tijd ondervonden de bewoners van de Bik en Arnoldkade overlast van geparkeerde vrachtwagens en overnachtende chauffeurs in het IJmuidense havengebied aan de Halkade. De klachten van omwonenden hadden betrekking op ronkende diesel- en koelmotoren en plassende chauffeurs in de voormalige spoorwegdriehoek. Overtollig afval werd veelal door de chauffeurs ter plaatse achtergelaten met als gevolg

lees verder »