Ahmet Karateke

Raadslid
Groen- en Landschapsbeleid, Havens, Milieu, Ruimtelijke ordening, Verkeer en Vervoer, Informatiemanagement en Automatisering en Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Noordzeekanaalgebied.

Wijziging afvalstoffenverordening – minder woonlasten!

door Ahmet Karateke op 1 juni 2017

De afvalscheiding in Velsen kan wat de PvdA Velsen betreft veel beter, we staan voor duurzaamheid en een schoon milieu. Voor het laatste zullen we met elkaar beter moeten scheiden, zodat hergebruik van afval mogelijk wordt.

lees verder »

Zorgpunten PvdA bij bestemmingsplan – De Binnenhaven

door Ahmet Karateke op 6 april 2017

In 2006 is het bestemmingsplan Zeeweg terrein opgesteld. Dit plangebied is omsloten door het park aan de Zeeweg, de Velserduinweg, de Appelboomstraat en het Appelboompad in IJmuiden. Hiermee maakte de raad de ontwikkeling van het project ‘De Binnenhaven’ mogelijk, waaronder de wooncomplexen “Hoogtij” en “Laagtij.

lees verder »

Onderzoek rekenkamercommissie naar burger- en overheidsparticipatie in Velsen

door Ahmet Karateke op 4 april 2017

De rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar burger- en overheidsparticipatie in Velsen. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Necker van Naem. Bij dit onderzoek is de mening van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties gevraagd over verschillende praktijkvoorbeelden. De rekenkamercommissie ziet een gemeente die in de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk

lees verder »

Sociaal Velsen – sociaal krediet

door Ahmet Karateke op 25 januari 2017

Een sociaal krediet is een lening die de gemeente geeft om noodzakelijke gebruiksgoederen te kunnen kopen of – vaak meerdere – schuldeisers tevreden te kunnen stellen. Mensen die door banken –  omdat ze al schulden en een BKR-registratie hebben – geweigerd worden krijgen zo weer lucht.  De grote steden lenen jaarlijks samen aan duizenden inwoners

lees verder »

PvdA stelt vervolgbudget Impulsprojecten

door Ahmet Karateke op 6 januari 2017

Samen met veel maatschappelijke partners is het afgelopen jaar doorgewerkt aan de contouren van vijf impulsprojecten afgerond, namelijk: Citymarketing en Rauw aan Zee Kustvisie en BRAK aan Zee Offshore windenergie Havenkwartier en Oud-IJmuiden Techport IJmond De PvdA is blij dat Velsen zich hiermee verder ontwikkelt als groeiende en bloeiende gemeente binnen de context van de

lees verder »