Fractie

Onze fractie bestaat momenteel uit drie raadsleden: Marianne Poen, Ahmet Karateke en Ben Hendriks. Zij worden ondersteund door steunfractielid Marlies Havik.

Marianne Poen

Fractievoorzitter

Arbeidsmarktbeleid, Jeugdbeleid, Mondiale bewustwording, Onderwijs, Marianne Poen, Volksgezondheid, WMO

Ahmet Karateke

Raadslid

Groen- en Landschapsbeleid, Havens, Milieu, Ruimtelijke ordening, Verkeer en Vervoer, Informatiemanagement en Automatisering en Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Noordzeekanaalgebied.

Ben Hendriks

Fractielid

Groen- & landschapsbeleid, Openbaar vervoer Openbare werken, Ruimtelijke ordening, verkeer & vervoer

Marlies Havik

Steunfractielid

Dierenwelzijn, Openbare werken, Sport, Recreatie en Toerisme, Welzijn, Wijkgerichte dienstverlening en Burgerparticipatie

Karel Ockeloen

Algemene & bestuurlijke zaken, Economische Zaken, Brandweer & rampenbestrijding, Openbare orde & veiligheid, Facilitaire Zaken, MRA, Regionale samenwerking