PvdA Velsen

SAMEN VOORUIT

Beantwoording Raadsvragen PvdA Velsen over ‘Politiebureau uit straatbeeld’

door Karel Ockeloen op 14 september 2017

Afgelopen zomer heeft ons raadslid Karel Ockeloen raadsvragen gesteld over het politiebureau in IJmuiden. Hieronder staan de vragen en de antwoorden van het college. Onderwerp: Politiebureau uit straatbeeld Toelichting bij de vragen: In de IJmuider Courant van 31 juli 2017 staat het artikel ‘Politiebureau uit straatbeeld’ (zie de bijlage bij deze vragen). In dat artikel

lees verder »

Gezicht PvdA Velsen verandert

4 september 2017

Persbericht – 4 september 2017 Binnen de afdeling van PvdA Velsen zijn veranderingen op komst. Drie personen nemen in 2018 afscheid. Verder krijgt de afdeling een nieuwe voorzitter. Met de raadsverkiezingen in zicht hebben fractievoorzitter Marianne Poen, wethouder Ronald Vennik en raadslid Karel Ockeloen te kennen gegeven in 2018 niet aan een nieuwe periode te zullen beginnen. We

lees verder »

Bijdrage PvdA Velsen aan de Perspectiefnota 2017

door Marianne Poen op 7 juli 2017

Meneer de voorzitter, Voor ons ligt de Perspectiefnota, een nota die ons de plannen van het college voor het komende jaar voorspiegelt. De strategische agenda is daarbij leidend geweest. Upgrade rauwe loper Hier zien we een verfraaiing en verbetering van de wegen. Nu in 2017 al de eerste fase van het masterplan en hopelijk in

lees verder »

Van de PvdA NH: nog geen keuze gemaakt tussen varianten verbinding A8- A9

3 juli 2017

In de Statencommissie Mobiliteit & Financiën (M&F) van 29 juni jl. was de mogelijke verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9 aan de orde. Deze verbinding moet de leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft oplossen en de reistijd verbeteren. Statenlid Nico Papineau Salm blikt terug. Voor de vergadering hadden bewoners uit de wijk Broekpolder in Heemskerk duidelijk kenbaar

lees verder »

Standpunt PvdA-fractie over aanpassing Verkeersstructuur in het centrum van IJmuiden

door Karel Ockeloen op 7 juni 2017

Inleiding De discussie over de aanpak van de verkeersstructuur in IJmuiden heeft inmiddels z’n koperen jubileum beleefd. Al in 2003/2004 heeft de Raad uitgesproken dat de verkeersdruk op de Lange Nieuwstraat aangepakt moet worden. Daar zijn diverse oplossingen voor aangedragen, die net zo vaak geheel of gedeeltelijk werden afgevoerd. Op 1 juni 2017 deed de

lees verder »