PvdA Velsen

Voor een sterker en socialer Velsen.


Algemene beschouwingen 2016

door Marianne Poen op 12 juli 2016

Meneer de Voorzitter, Voor ons ligt de Perspectiefnota 2016. Er staan voorstellen in met de manier waarop Velsen invulling wil geven aan haar ambities. En, daar wij niet geïsoleerd staan in de regio, wordt uiteraard ingezet op samenwerking. Zeker ook op het gebied van de bestuurlijke samenwerking waarin we de komende jaren zowel vanuit het

lees verder »

Reactie op aanslag Turkije

29 juni 2016

http://www.pvda.nl/berichten/2016/06/Reactie+op+aanslag+Turkije

lees verder »

Regionaal Actieprogramma Wonen

door Ahmet Karateke op 23 juni 2016

Wat is het RAP? Het Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020 (RAP) is een initiatief van de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland / IJmond, in samenwerking met de provincie Noord-Holland. Het RAP is een instrument om ervoor te zorgen dat er meer afstemming en samenwerking komt tussen gemeenten (en stakeholders) binnen de regio op het brede beleidsveld

lees verder »

Condoleancebrief PvdA-partijbestuur aan Labour

17 juni 2016

Bestuur en fractie van de PvdA afdeling Velsen, is geschokt door de moord op het Britse Lid van het Lagerhuis Jo Cox. Onze gedachten zijn op dit moment bij parlementslid Jo Cox en haar familie.   http://www.pvda.nl/berichten/2016/06/Condoleancebrief+PvdA-partijbestuur+aan+Labour  

lees verder »