PvdA Velsen

Voor een sterker en socialer Velsen.


Thema Tuinhuis Groep

28 oktober 2016

Dinsdag 1 november komt de Tuinhuis Groep bij elkaar in Buurthuis de Spil,¬†Frans Halsstraat 29, 1971 VZ IJmuiden. 19.30 uur inloop start 20.00 uur. Het Thema van deze maand sluit aan op het recent gepubliceerde concept verkiezingsprogramma.   Toenemende ongelijkheid van vermogen doet half Nederland pijn. Een buffer in de vorm van enig vermogen is

lees verder »

Een verbonden samenleving Concept-verkiezingsprogramma 2017

25 oktober 2016

  Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap – het is de rode draad van de sociaaldemocratie in de strijd voor een rechtvaardige wereld. Een verbonden samenleving Concept-verkiezingsprogramma PvdA – klik hier voor meer informatie

lees verder »

In memoriam Truus Bronsveld

14 oktober 2016

Ons bereikte het bericht dat ons oud lid, Mevr Truus Bronsveld, onlangs (19-09-2016) op de leeftijd van 93 jaar is overleden. Zij was raadslid voor de PvdA van 1980-1982 . Slechts twee jaar omdat iemand vroegtijdig uit de fractie stapte. Zo meldde ons Arie Schiltmeijer die fractievoorzitter was van 1974-1988. Hij vond nog het verslag

lees verder »

Zienswijze PvdA fracties tav IJmondiale samenwerking nav Eindrapport Evaluatie IJmondiale Samenwerking

13 oktober 2016

IJmondiale samenwerking. Wij zijn blij met dit rapport dat door interviews met alle betrokkenen en onderzoek naar alle voorgaande stappen is ontstaan. Het geeft een goed inzicht in de huidige stand van zaken en ook in de wensen die ( nog) niet vervuld zijn. De IJmondiale PvdA is er voorstander van om bij de ontwikkeling

lees verder »

Info-avond over luchtkwaliteit

21 september 2016

                                    PvdA, SP en Groen Links organiseren gezamenlijk een informatieavond over de luchtkwaliteit. Die heeft woensdag 28 september om 20.00 uur plaats in buurthuis De Brulboei. Iedereen is welkom. De info-avond georganiseerd door drie politieke partijen, maar het

lees verder »