PvdA Velsen

SAMEN VOORUIT

Bijdrage PvdA Velsen aan de Perspectiefnota 2017

door Marianne Poen op 7 juli 2017

Meneer de voorzitter, Voor ons ligt de Perspectiefnota, een nota die ons de plannen van het college voor het komende jaar voorspiegelt. De strategische agenda is daarbij leidend geweest. Upgrade rauwe loper Hier zien we een verfraaiing en verbetering van de wegen. Nu in 2017 al de eerste fase van het masterplan en hopelijk in

lees verder »

Van de PvdA NH: nog geen keuze gemaakt tussen varianten verbinding A8- A9

3 juli 2017

In de Statencommissie Mobiliteit & Financiën (M&F) van 29 juni jl. was de mogelijke verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9 aan de orde. Deze verbinding moet de leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft oplossen en de reistijd verbeteren. Statenlid Nico Papineau Salm blikt terug. Voor de vergadering hadden bewoners uit de wijk Broekpolder in Heemskerk duidelijk kenbaar

lees verder »

Standpunt PvdA-fractie over aanpassing Verkeersstructuur in het centrum van IJmuiden

door Karel Ockeloen op 7 juni 2017

Inleiding De discussie over de aanpak van de verkeersstructuur in IJmuiden heeft inmiddels z’n koperen jubileum beleefd. Al in 2003/2004 heeft de Raad uitgesproken dat de verkeersdruk op de Lange Nieuwstraat aangepakt moet worden. Daar zijn diverse oplossingen voor aangedragen, die net zo vaak geheel of gedeeltelijk werden afgevoerd. Op 1 juni 2017 deed de

lees verder »

Dreespenning voor Carla Reichenfeld

18 mei 2017

Gisteren bezochten twee oudgedienden van de PvdA Velsen Carla Reichenfeld. AnneMieke Korf en Rob Meerhof vonden het een eer om namens de PvdA aan Carla de Willem Drees Penning te overhandigen. Carla is namelijk al 65 jaar lid van de partij. Bijzonder was ook dat Annemieke de dag ervoor net 65 was geworden. Carla is

lees verder »

PvdA Velsen wil opschieten met de IJmond-samenwerking

door Karel Ockeloen op 17 mei 2017

De PvdA heeft op 11 mei van harte ingestemd met het raadsbesluit om de samenwerking tussen Velsen, Beverwijk en Heemskerk te intensiveren, door een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de voor- en nadelen van het samenvoegen van de drie IJmond-gemeenten. Dit raadsvoorstel is net zo voorgelegd aan de raden van Beverwijk en Heemskerk. In

lees verder »